iXXXi

Ako ste zainteresirani  za novosti, kupone, popuste, nove kolekcije, javite nam se .

 

Želim novosti

Slažem se, da se moji podaci privremeno pohrane u skladu s smjernicama navedenim u pravilima o privatnosti.Više informacija o pravilima privatnosti saznajte ovdje PRAVILA PRIVATNOSTI.

 

Follow us

POPUST ZA PRVU KUPOVINU

POPUST IZNENAĐENJA za dobrodošlicu na iXXXi shop! Pošaji e-mail kako bi ti odobrili i dostavili popust.

Slažem se, da se moji podaci privremeno pohrane u skladu s smjernicama navedenim u pravilima o privatnosti.Više informacija o pravilima privatnosti saznajte ovdje PRAVILA PRIVATNOSTI.

 

Traži

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVIJETI KORIŠTENJA/ OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Daka Negocio jdoo, Decumanus 11, Poreč,– kupnja na internet trgovini www.iXXXi.hr

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Daka Negocio jdoo, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.ixxxi.hr kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da unese e-mail adresu i lozinku te kontakt podatke potrebne za dostavu naručene robe.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od Kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o čemu će pismenim putem obavijestiti Kupca. Kupac odlučuje da li će pričekati dostavu artikla kojih nema, ili će deaktivirati narudžbu.

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom ili pouzećem. Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja.

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi te da može izvršiti uplatu.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se dostavom unutar 7 radnih dana od trenutka kada Kupac evidentiramo uplatu za naručene artikle, a za koje je dobio potvrdu raspoloživosti od Prodavatelja. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave, u slučajevima kada se naplaćuje biti će specificiran u narudžbi (do 50 kn)

POVRAT ROBE

Pravo na povrat narudžbe (jednostrani raskid Ugovora) imaju svi kupci . Ukoliko odobrimo zahtjev, robu nam vraćate u roku od dva radna dana od odobrenja zahtjeva, na vlastiti trošak. Ako ustanovimo da je vraćena roba neoštećena i u originalnoj ambalaži, izvršit ćemo povrat novca na Vaš račun. Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju (neupotrebljavana i neoštećena), morat ćete platiti poštarinu (do 50 kn) kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Ugovor o kupnji sklopljen na daljinu

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca (fizičke osobe) ixxxi.hr, zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kod plaćanja na transakcijski račun to jest kada uplata bude vidljiva na izvodu banke poslovnog računa tvrtke ili potpisa pošiljke (naplata pouzećem)

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana, a koji rok teče:

– od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed,

– od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki,

– od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određen period.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Daka Negocio jdoo, Decumanus 11, Poreč, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Kupac prodavatelja može obavijestiti u gore navedenom roku i putem elektroničke pošte info@ixxxi.hr .

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Daka Negocio jdoo, Decumanus 11, Poreč, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvu Daka Negocio jdoo, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda kupac mora snositi sam.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. ZZP-a, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva, na vlastiti trošak. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail info@ixxxi.hr s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu u roku dogovorenim s Prodavateljem. Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od dana primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, morat ćete platiti poštarinu u iznosu (do 50 kn), kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica ixxxi.hr internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete poslovanja. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama iXXXi.hr

 

X